Questory – prototyp aplikace

ClientSchool project
Date2020
Category

Návrh vzhledu mobilní aplikace pro hru typu “venkovní únikovka”. Hra provede hráče trasou průvodu 17. listopadu 1989 a následujícími událostmi sametové revoluce. Cílem hry je vyluštit hádanky (šifry), které ukrývají hesla, potřebná pro postup ve hře. Pro vyluštění šifer je nutné být na zadaném místě. Šifry jsou až na jednu ukázku zatím vynechány. Jde o školní projekt pro vedlejší ateliér Intermédia.
Uvádím pouze několik náhledů obrazovek. Odkaz na klikatelnou prezentaci zde.