Průvodce společným časem venku (online brožura)

ClientTEREZA vzdělávací centrum
Date2020
Category,

Průvodce společným časem venku je online publikace o 100 stranách, která si klade za cíl inspirovat rodiče k trávení času s dětmi venku. Zároveň dělí děti na čtyři typy osobností podle jejich potřeb a nabízí konkrétní hry a aktivity naplňující tyto potřeby. Mou odpovědností byla sazba publikace, grafické zpracování a vytvoření ilustrací “dětí”, objevujících se napříč brožurou.